Een automatische boete, mag dat?

Een automatische boete, mag dat?

Volgens de wet moet jouw auto APK gekeurd en ook verzekerd zijn. Is dat niet het geval dan krijg je daar een boete voor. Dit gebeurt geheel automatisch zonder dat iemand dit vooraf controleert. Het is de vraag of deze manier van beboeten eigenlijk wel is toegestaan. De ene rechter dacht er anders over dan de andere en uiteindelijk heeft de hoogste rechter, de Hoge Raad, zich over deze vraag gebogen. Nu lijkt de situatie definitief vast te liggen en kunnen we jou precies uitleggen hoe het zit.

Om welk soort boetes gaat het?
Je hebt een boete gekregen omdat je auto niet APK gekeurd of verzekerd is. Hoe ze dat weten? Het computersysteem van de Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft alle gegevens van je auto geregistreerd. Wanneer je auto niet is verzekerd of je apk-keuring is verlopen, kunnen ze dit hier ook in terugvinden. Dat heet een registercontrole. Omdat het allemaal via dit systeem loopt, gaat het uitsturen van de boetes ook automatisch. Er is lang een discussie geweest over het wel of niet toestaan van deze manier van ‘beboeten’. Er is namelijk geen ambtenaar zoals een politieagent om de situatie te beoordelen en uiteindelijk te besluiten om géén boete uit te schrijven. Als je heel precies leest, lijkt de wet te vereisen dat er een ambtenaar bij betrokken moet zijn. De reden daarvoor is dat, als alles automatisch gaat, de ambtenaar de situatie niet kan beoordelen en eventueel kan besluiten om de boete toch niet uit te schrijven.

Mag het nou wel of niet?
In de afgelopen jaren zijn er meerdere rechtszaken geweest over de vraag of deze manier van boetes opleggen is toegestaan. De eerste belangrijke uitspraak van de rechter was begin 2014. Iemand had een boete gekregen omdat zijn auto niet verzekerd was. Hij was het niet eens met de boete en heeft een beroep ingesteld bij de rechter. Deze heeft geoordeeld dat de boete onterecht is opgelegd omdat de sanctie niet door een ambtenaar is opgelegd.

Een half jaar later komt er een vergelijkbare zaak bij een andere rechter. Deze rechter oordeelt dat de automatische boete voor een onverzekerde auto wél geldig is.

In juli 2015 doet een derde rechter een uitspraak in een zaak waar de APK is verlopen. Hij oordeelt weer dat de boete die is uitgedeeld onterecht is. Kortom, het werd er allemaal niet duidelijker op.

Als er zoveel onduidelijk is kan de Hoge Raad gevraagd worden om duidelijkheid te scheppen. De Hoge Raad beslist dat niet uit de wet of uit de bedoeling van de wet blijkt dat een ambtenaar vooraf de mogelijkheid moet krijgen om bijzondere omstandigheden nader te beoordelen. Automatisch boetes opleggen na een registercontrole zijn daarom na deze uitspraak toegestaan.

Is er toch iets tegen deze boetes te doen?
Met de uitspraak van de Hoge Raad is er duidelijkheid gekomen. Een volledige automatische boete bij een registercontrole is toegestaan. Wel is het nog steeds mogelijk om bezwaar te maken tegen deze boete. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je auto toch verzekerd of APK gekeurd was, maar het argument dat deze wijze van beboeten niet is toegestaan kun je niet meer gebruiken.