Je te koop staande woning verhuren met de Leegstandwet

bd9e70f9-7dd6-4e1b-a7dc-c13d5e566e02

 

 

 

 

 

Je te koop staande woning verhuren met de Leegstandwet 

Staat je woning al een tijdje te koop en wil het niet vlotten met de verkoop? Dan biedt de Leegstandwet wellicht uitkomst! Deze wet geeft jou de mogelijkheid om je huis tijdelijk te verhuren terwijl het te koop staat. Onder de Leegstandwet hebben de huurders geen huurbescherming. Hierdoor kunnen ze bij de verkoop van het huis uit huis gezet worden. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Toestemming hypotheekverstrekker nodig
Allereerst moet de hypotheekverstrekker toestemming geven voor het tijdelijk verhuren van de woning. Uit de praktijk blijkt echter dat alle grote banken doorgaans toestemming verlenen voor de tijdelijke verhuur van je woning op grond van de Leegstandwet. Neem hiervoor contact op met je hypotheekverstrekker. Het kan ook zijn dat de bank enkele voorwaarden stelt aan het tijdelijk verhuren van je woning, zoals de voorwaarde dat de woning al een bepaalde tijd te koop staat, bijvoorbeeld een jaar, en dat er geen betalingsachterstanden zijn.

Vergunning gemeente nodig
Is je bank akkoord? Dan heb je daarnaast nog een vergunning van de gemeente nodig. Als deze vergunning wordt verleend, geniet de huurder niet de uitgebreide huurbescherming die geldt bij het normaal verhuren van je woning. Dit heeft tot gevolg dat de huurder de woning moet verlaten als de woning gedurende de huurperiode wordt verkocht. Oplevering van een lege woning kan dus gegarandeerd worden. Zonder de vergunning van de gemeente worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet. Sla deze stap dus niet over!

Maximale verhuurperiode
De woning kan op basis van de Leegstandwet maximaal 5 jaar verhuurd worden. Gedurende de verhuurperiode blijft de woning in de verkoop staan en dient de huurder mee te werken als er potentiële kopers komen kijken. De vergunning die de gemeente afgeeft is dan ook vijf jaar geldig. Na vijf jaar eindigt de vergunning automatisch. Om misverstanden te voorkomen dien je als verhuurder de huurder schriftelijk in kennis te stellen over het aflopen van het huurcontract. Je kunt dit het beste drie maanden van tevoren doen.

Minimale periode verhuur
De minimale duur van de verhuur is 6 maanden; binnen die periode kunnen zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst in principe niet opzeggen, zelfs niet als er kopers zijn. Het staat verhuurder en huurder echter vrij om onderling andere afspraken te maken. Een eerdere beëindiging is dus mogelijk als jullie hiermee beiden akkoord gaan.

Opzegtermijn huurder en verhuurder
Mocht zich tijdens de verhuurperiode een koper melden dan dient verhuurder een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht te nemen. Indien de huurder de huurovereenkomst wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Maar let op: de eerste zes maanden kunnen huurder en verhuurder de huurovereenkomst dus sowieso niet opzeggen, tenzij zij samen andere afspraken hebben gemaakt.

Hoogte van de huur zelf bepalen
Als verhuurder mag je tegenwoordig zelf de hoogte van de huur bepalen. Let op: indien je de woning verhuurt op basis van een leegstandwetvergunning van vóór 1 juli 2013, dan kan het puntensysteem nog gelden. De oude huurprijs dient dan gehanteerd te worden.