Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Werknemers hebben het recht om ouderschapsverlof op te nemen om op die manier meer tijd door te brengen met hun kinderen. Bij ouderschapsverlof worden er tijdelijk minder uren gewerkt dan je met jouw werkgever in het arbeidscontract hebt afgesproken. Ouderschapsverlof kun je opnemen om te zorgen voor je eigen kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind. In het geval van een tweeling hebben ouders recht op verlof per kind. Je hebt recht op ouderschapsverlof totdat je kind 8 jaar is geworden.

Duur van het ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof duurt maximaal 26x het aantal te werken uren per week. Werk jij 32 uur per week, dan heb je recht op 832 uur ouderschapsverlof.

Invulling van het ouderschapsverlof

Sinds 1 januari 2015 ben je als ouder vrij om zelf te bepalen hoe je het ouderschapsverlof wilt invullen. Je kunt dus zelf kiezen hoeveel uren verlof je per week wilt opnemen. Het kan wel zijn dat je werkgever niet gelukkig is met jouw keuze om het verlof in te vullen. Als jouw werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen kan aanvoeren, mag hij je aanvraag afwijzen of vragen om je verlofuren anders te verdelen.

Ouderschapsverlof aanvragen

Een verzoek om ouderschapsverlof moet je schriftelijk indienen bij je werkgever. Doe dit minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum van je verlof. Ben je zelf te laat met de aanvraag, dan kan het zijn dat je geen verlof kunt opnemen op de door jou gewenste ingangsdatum. Neem in je verzoek meteen op over welke periode je het verlof wilt opnemen en hoeveel uur je per week wilt opnemen.