ONDERNEMER MET PERSONEEL

U hebt een onderneming. En dat interesseert ons. Wat is uw business? Hoe ziet uw verdienmodel eruit? Hoe ontwikkelt uw bedrijf zich? Wat is uw historie en wat zijn de toekomstperspectieven van uw onderneming? Ondernemen is waarde creëren en die kunst verstaat u. Behalve ondernemer bent u werkgever. U hebt mensen in dienst die u uw belangrijkste kapitaal noemt. Als team levert u een prestatie. Toch weet u dat ondernemen niet alleen over marktkansen en prestaties gaat. U staat ook voor moeilijke beslissingen. U hebt te maken met grote investeringen, bedreigingen, concurrentie en ontwikkelingen waar u geen grip op hebt. Daarom is ondernemen sturen. Recht op uw doel af. Administratiekantoor Kruize is berekend op ondernemers c.q. werkgevers zoals u. We doen alles wat u van een administratiekantoor verwacht, inclusief de salarisadministratie. Maar wat u vooral zult gaan waarderen, is onze rol als meedenkende adviseur. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen en maak een afspraak!

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Een adequate financiële administratie is voor u als onderneming van belang. De cijfers zijn de basis voor de jaarrekening, uw belastingaangiften en rapportages. Zonder actuele cijfers mist u als management belangrijke stuurinformatie. Informatie over omzetontwikkelingen, loonkosten, rendement en andere indicatoren. Daarmee is de financiële administratie cruciaal voor uw bedrijfsvoering. De ene onderneming kiest ervoor om niets zelf te doen en alleen de ordners met papieren bij ons te brengen. De andere organisatie boekt de facturen zelf in en laat alleen het samenstellen van de jaarrekening en de (omzet- en vennootschaps)belastingaangiften aan ons over. We kunnen u advies geven bij de aanschaf van financiële software. Maar waarom zou u niet kiezen voor internetboekhouden? U bespaart geld doordat uw administratieve medewerker zelf inboekt. En u bent zeker van een goede administratie omdat wij online controles uitvoeren. Meer weten?

ACCOUNTANCYWERKZAAMHEDEN

De jaarrekening. Het is de afronding van elk boekjaar en een bron van informatie. Voor uzelf, voor de bank, voor de belastingdienst. U krijgt inzicht in de financiële resultaten. In kosten en opbrengsten. Als adviseur stellen we deze jaarrekeningen samen en voeren we controles uit. Toch zien we het opleveren van het document met onze handtekening eronder niet als het einddoel. De jaarrekening is vooral een goed aanknopingspunt voor een advies met diepgang. Zo zijn onze klanten de bespreking van de jaarrekening ook gaan zien. Dit document vervangt niet de actuele managementinformatie waar u elke maand, of misschien zelfs elke dag, behoefte aan hebt. Maar een kritische terugblik helpt u om even kritisch vooruit te kijken. Om verbeterpunten, kansen en bedreigingen te signaleren. Kunnen de kosten niet omlaag? Houdt u het debiteurensaldo in de gaten? Loopt de omzetgroei nog in de pas? Hoe zit het met de pensioenopbouw? Waarom zijn de voorraden zo hoog? Als adviseurs voelen we ons in ons element als we u een stap vérder kunnen helpen. Meer weten?

ADVIES

Voor welke beslissing u als management ook komt te staan, u kunt ons erbij betrekken. Want behalve adviseurs zijn we ook ondernemer. We denken graag bedrijfsbreed mee. Bij vragen over prijsberekeningen. Bij ontslagrondes. Bij overnameplannen. Bij de voorbereidingen voor een financieringsaanvraag. Bij de afwegingen rond een grote investering. Bij het in kaart brengen van de groeimogelijkheden. Soms verwachten ondernemers niet meer dan dat we de juiste cijfers presenteren. Maar steeds vaker geven we onze mening over strategische aangelegenheden. Wij kijken mee, op afstand maar betrokken. We geven onze mening, motiverend maar kritisch. Ú blijft de ondernemer of de manager die beslist. Maar omdat u dat graag goed onderbouwd doet, zult u ons advies waarderen.

SALARISADMINISTRATIE

U kunt de salarisadministratie aan ons overlaten. Misschien is dat wel het belangrijkste nieuws van deze pagina. Het betekent dat u elke maand een zorg minder hebt. U hebt geen omkijken meer naar loonstrookjes, premies, afdrachten en moeilijke berekeningen. Wij leveren u een betaallijst aan of voeren ook de betaling voor u uit. Het enige wat u hoeft te doen, is het aanleveren van de mutaties. Uw medewerkers zullen tevreden zijn over de correcte en tijdige verwerking van hun salaris. Als specialisten op salarisgebied, kunnen we ook bij andere personeelsvraagstukken ondersteunen. Bij ontslag of conflicten bijvoorbeeld. We geven adviezen over arbeidsovereenkomsten en maken pro forma loonberekeningen. Ziekteverzuim, meldingen aan uitvoerende instellingen, begeleiding bij controles: u kunt het aan ons overlaten. Ook als het om de salarisadministratie gaat, ontdekt u dat we adviseurs zijn. Met oog voor de mensen achter de cijfers.

ONDERNEMEN ZONDER ZORGEN

Wilt u uw administratie goed en gemakkelijk regelen? Kiest u voor maximale zekerheid en zo min mogelijk zorgen? Kies dan voor ondernemen zonder zorgen. Een dienst van administratiekantoor Kruize in abonnementsvorm. U betaalt een vast bedrag per maand, afhankelijk van het gekozen abonnement.

Daarvoor kunt u rekenen op:

– Complete administratie, jaarrekening en BTW-aangiften
– Aangiften van u en uw partner en/of kinderen
– Minstens twee keer per jaar persoonlijk ondernemersadvies
– Branchespecifiek nieuws
– Optioneel: handige software om snel en eenvoudig uren, materialen en andere kosten te registeren en te factureren
– Optioneel: zelf boekhouden via internet
– Optioneel: voor een vast, laag bedrag maximale sociale zekerheden, zodat u zeker bent van inkomsten bij onder meer arbeidsongeschiktheid en vorstverlet

FISCALE ZAKEN

Bij elke euro die u omkeert, kijkt de fiscus mee. Of het nu gaat om investeringen die u doet of om een BV die u start. Of het nu gaat om groeiende omzet of maandelijkse salarissen. Vroeg of laat volgt er een blauwe envelop. U wilt maar één ding: de belastingdruk verminderen en zo min mogelijk belasting betalen. Wij hebben belastingadviseurs in huis die u in dit opzicht advies geven. Fiscaaljuristen die ondersteunen bij alle denkbare belastingaangiften én bij bezwaarschriften. Adviserende specialisten waar u een beroep op kunt doen bij complexe vraagstukken. Gaat u bijvoorbeeld uw bedrijf herstructureren? Wilt u uw onderneming verkoopklaar maken? Wilt u alle fiscale aftrekmogelijkheden benutten? Hebt u behoefte aan estate planning? Wij kennen de fiscale wet- en regelgeving en benutten alle ruimte om een voor u zo gunstig mogelijke situatie te creëren. Meer weten?

BEDRIJFSOVERDRACHT

Een bedrijfsoverdracht of –opvolging. Hoever bent u er vanaf? Hebt u er al eens over nagedacht? Als u dagelijks bezig bent uw bedrijf te sturen en als u volop nieuwe kansen ziet, denkt u daar niet snel aan. Zeker als u nog relatief jong bent. Toch is het voor u goed om nu al te weten dat wij een specialist zijn in bedrijfsoverdracht. Uw bedrijf verkopen kan namelijk járen van voorbereidingen vragen. Jaren waarin de fiscale structuur van uw onderneming wordt geoptimaliseerd en uw rendement verhoogd. Het verkoopklaar maken noemen we dat. Ook bij overdracht binnen de familie vergt dit een grondige voorbereiding. Het is een proces waar veel financiële en fiscale zaken om aandacht vragen, maar waarbij ook emotionele aspecten een rol spelen. Dat geldt ook als u van plan bent een bedrijf over te nemen. Wij ondersteunen u met advies, zorgen voor waardebepalingen, voeren een boekenonderzoek (due dilligence) uit en kunnen optreden als mediator bij de onderhandelingen. Meer weten?

INNOVATIE

Als ondernemer bedient u klanten in een specifiek marktsegment. U vergroot uw kansen aanzienlijk als u in staat bent om dit anders te doen dan uw concurrenten. Met een nieuw product, een vernieuwende werkwijze of een compleet nieuw concept. Daag uzelf en de markt uit, wees creatief en kom met innovaties. Als ondernemende adviseurs ondersteunen wij u daarbij. Niet alleen als het gaat om bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, financiering en fiscale zaken. We begeleiden u bij het totale innovatieproces, van marktverkenning en concurrentieanalyse tot innovatief denken en productontwikkeling. Zo helpen we u een stap vooruit te zetten en daadwerkelijk een Unique Selling Point te creëren. Een innovatieve oplossing waarmee u nieuwe perspectieven creëert. Speelt u al met de gedachte om een oplossing te ontwikkelen? Hebt u ideeën? Bent u benieuwd hoe u dit het beste aan kunt pakken? Welkom bij administratiekantoor Kruize!