GRATIS ADVIES

Gratis ? Ja gratis!

We bieden u meerdere gratis diensten aan. Het doel hiervan is om iedereen op de juiste wijze te helpen, en om duidelijk te krijgen of u wel of geen accountant nodig heeft. Maar daar gaat een traject aan vooraf, en we vinden het niet passend om daarvoor kosten in rekening te brengen. Ons doel is namelijk niet om zoveel mogelijk omzet te maken, maar om relatie’s met onze clienten op te bouwen waarbij iedereen tevreden is.

GRATIS ADVIES OF “SECOND-OPINION”

Er blijven in Nederland teveel ondernemers met problemen zitten die ze eigenlijk aan een deskundige moeten voorleggen, maar dat niet doen omdat ze bang zijn dat ieder kwartiertje wordt gedeclareerd. Maar ondertussen kunnen die problemen ook veel geld gaan kosten…

Voor die ondernemers maken wij graag tijd beschikbaar:

Kom langs als u met een probleem zit, en wij proberen u op weg te helpen. U hoeft hiervoor geen relatie met ons kantoor te hebben. Deze gelegenheid is bedoeld voor ondernemers die geen adviseur hebben, of twijfelen aan zijn adviezen. Als problemen structureel voorkomen raden wij aan een geschikte adviseur in te huren.

Voorwaarden voor deze gratis dienstverlening:

• Maak vooraf telefonisch een afspraak, zodat voldoende tijd voor u kan worden gereserveerd;
• Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel nadelige gevolgen van onze gratis adviezen;
• Maximale tijdsduur: circa 1 uur;
• Alleen het gesprek is gratis; eventuele vervolg-acties zullen na opdracht in rekening worden gebracht;

GRATIS E-MAILDIENST

Een nieuwigheid in dit beroep is de mogelijkheid om via e-mail vragen te stellen, zonder dat hier direct kosten voor in rekening worden gebracht. Een probleem hierbij is dat de vraagstelling te ingewikkeld kan zijn om via e-mail te beantwoorden. In dat geval zullen we dat aangeven. Eenvoudige vragen zullen we echter in de regel gratis beantwoorden. Houdt hierbij wel rekening met een beantwoordingstermijn van enkele dagen.

Ook hiervoor gelden voorwaarden:

• Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel nadelige gevolgen van onze gratis adviezen.
• Vragen kunnen afgewezen worden als blijkt dat misbruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.

Indien u met deze voorwaarden instemt kunt u hier klikken om uw vraag te stellen.

GRATIS NIEUWSBRIEF

Wij verstrekken maandelijks via internet een nieuwsbrief aan geïnteresseerden. Als u hier interesse in heeft: meld u hier dan aan