Subsidie van € 4.000 voor nieuwe elektrische auto?

Subsidie van € 4.000 voor nieuwe elektrische auto?

Kopers van elektrische auto’s krijgen vanaf medio dit jaar waarschijnlijk financiële steun van de overheid. De eerder beloofde aanschafsubsidie zou voor nieuwe stekkerauto’s € 4.000 gaan bedragen en voor tweedehands auto’s € 2.000. De subsidie zou vanaf 1 juli 2020 gaan gelden, en voor elektrische auto’s met een waarde tot € 45.000.

Dat zijn volgens RTL Nieuws althans de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met belangenorganisaties uit de autobranche en milieuorganisaties. De subsidie zou alleen gelden voor kopers die hun elektrische vierwieler aanschaffen bij de vakhandel. Minister Stientje van Veldhoven van Milieu maakt de precieze regeling volgens de bronnen van RTL over een paar weken bekend.

Aanschafsubsidie komende jaren afgebouwd

Het kabinet heeft de berichten nog niet bevestigd. Maar eerder is wel in het Klimaatakkoord vastgelegd dat er een aanschafsubsidie komt, en dat die uiterlijk medio 2020 zou worden gepubliceerd. In datzelfde akkoord stond ook dat voor de auto van de zaak manieren worden gezocht om elektrische auto’s aantrekkelijker te maken. Ook betalen bezitters van elektrische personenauto’s nu al nul euro aan autobelastingen (BPM en MRB).
Tegelijkertijd moest volgens het Klimaatakkoord ‘oversubsidiëring’ van de elektrische auto worden voorkomen. De overheid heeft daarom eerder al duidelijk gemaakt dat de aanschafsubsidie in de loop der jaren wordt afgebouwd. Het idee is dat er de komende tijd steeds meer betaalbare stekkerauto’s bijkomen, waardoor een aanschafsubsidie minder hard nodig is. Die afbouw is volgens RTL nog steeds de bedoeling.

Lage bijtelling geldt tot € 45.000

Het afbouwen past ook in het algemene plaatje dat in elk geval de zakelijke elektrische auto steeds meer fiscale voordeeltjes moet inleveren. Zo is het bijtellingstarief voor deze auto’s dit jaar al gestegen van 4% naar 8%. Ook geldt dit lage tarief dit jaar nog maar tot een cataloguswaarde van € 45.000. Voor het gedeelte boven die drempel geldt wel het reguliere percentage van 22%. In 2021 zakt het plafond verder naar € 40.000.